نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه

چگونه با سگم از فیزیک کوانتوم گویم

نقطه آبی کمرنگ

از باکتری تا باخ

اکنون، روشنگری دفاعیه‌ی خرد، علم، انسان‌گرایی و پیشرفت

آینده انسان: زمینی کردن مریخ، سفر میان‌ستاره‌ای، جاودانگی، سرنوشت ما در فراسوی زمین

حیات ۳: انسان در عصر هوش مصنوعی

نمره 5.00 از 5