نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه

چگونه با سگم از فیزیک کوانتوم گویم

سرگذشت کوانتوم – داستانی در ۴۰ موقعیت

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۵,۰۰۰ ریال

۷ درس کوتاه فیزیک

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۳,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

نمره 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۱۵,۰۰۰ ریال

کوانتوم

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۲,۰۰۰ ریال