نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه

آشنایی با نظریه ریسمان

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

ژن خودخواه

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال

جهان تورمی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷۰,۰۰۰ ریال

واقعیت پنهان

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۹۸,۰۰۰ ریال

سرگذشت کوانتوم – داستانی در ۴۰ موقعیت

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۲۵,۰۰۰ ریال

۷ درس کوتاه فیزیک

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۳,۰۰۰ ریال

فیزیک ناممکن‌ها

نمره 5.00 از 5
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۱۶,۰۰۰ ریال

سیاهچاله

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۰۰۰ ریال

درباره زمان

۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱۹۸,۰۰۰ ریال

جهان های موازی

۲۷۰,۰۰۰ ریال ۲۴۳,۰۰۰ ریال

نظریه علمی چیست؟

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۲,۰۰۰ ریال

قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر – به زبان ساده

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

نمره 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۱۵,۰۰۰ ریال

ذره در پایان گیتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۴,۰۰۰ ریال

طرح بزرگ

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

گیتی از هیچ

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۹۹,۰۰۰ ریال

معمای زندانی

۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۳,۰۰۰ ریال

۶ نظریه‌ای که جهان را تغییر داد

۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸۹,۰۰۰ ریال