نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه

چرا اندازه مهم است؟

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال

چندتا لیس؟ یا چگونه تقریبا هرچیزی را تخمین بزنیم.

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال

افسون ریاضیات

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر – به زبان ساده

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۸,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

نمره 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳۱۵,۰۰۰ ریال

امی نوتر مادر جبر نوین

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۱,۰۰۰ ریال

ریاضیات و مونالیزا

۲۳۰,۰۰۰ ریال ۲۰۷,۰۰۰ ریال

معمای زندانی

۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۵۳,۰۰۰ ریال