نمایش یک نتیجه

نمایش منوی کوتاه

چرا اندازه مهم است؟

۱۰۰,۰۰۰ ریال

چندتا لیس؟ یا چگونه تقریبا هرچیزی را تخمین بزنیم.

۱۰۰,۰۰۰ ریال

افسون ریاضیات

۲۰۰,۰۰۰ ریال

قوانین، نظریه های علمی و چیزهای دیگر – به زبان ساده

۱۲۰,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

امتیاز 5.00 از 5
۳۵۰,۰۰۰ ریال

امی نوتر مادر جبر نوین

۹۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات و مونالیزا

۲۱۰,۰۰۰ ریال

معمای زندانی

۱۷۰,۰۰۰ ریال